shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0645.700.492
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 mei 2022
Begindatum:7 januari 2016
Naam:VINEA EVENTS
Naam in het Frans, sinds 7 januari 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 24 november 2020
Adres van de zetel: Rue des Prés 69   bus 23
4802 Verviers
Sinds 7 januari 2016
Telefoonnummer:
087232997 Sinds 7 januari 2016(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
manager@vinea.eventsSinds 7 januari 2016(2)
Webadres:
www.vinea.events Sinds 7 januari 2016(2)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 7 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Guyot ,  Jean-François  Sinds 7 januari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Piron ,  Jacques  Sinds 16 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 12 januari 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug