shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0646.829.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 september 2023
Begindatum:21 januari 2016
Naam:Lèche Vitrine
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2016
Adres van de zetel: Rue de l'Ouvrage 8   bus B
5000 Namur
Sinds 18 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Davister ,  Benjamin  Sinds 21 januari 2016
Zaakvoerder (2) Luypaert ,  Stephane  Sinds 21 januari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 7 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 januari 2016
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 28 januari 2016
Btw 2008  47.511  -  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 januari 2016
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 28 januari 2016
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 28 januari 2016
Btw 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 28 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug