shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.823.201
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juni 2022
Begindatum:19 februari 2016
Naam:MANITA
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2016
Adres van de zetel: Rue Auguste-Buisseret 51
4000 Liège
Extra adresinfo: 48
Sinds 1 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Boulaich ,  Issam  Sinds 15 maart 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grodent ,  Christelle  Sinds 13 juni 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 13 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug