shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0649.963.643
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 april 2021
Begindatum:16 maart 2016
Naam:SAU-SPA
Naam in het Frans, sinds 14 maart 2016
Adres van de zetel: Rue de la Sauvenière 41 Stratenplan
4900 Spa
Extra adresinfo: RDC
Sinds 14 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) VAN DER SANDE ,  GIJSBERTUS  Sinds 14 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thiry ,  Pierre  Sinds 2 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2016
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug