shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0650.657.291
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 december 2018
Begindatum:22 maart 2016
Naam:JFP DEMOLITION
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2016
Adres van de zetel: Route Militaire 404 Stratenplan
4432 Ans
Sinds 22 maart 2016

Doorgehaald adres sinds 12 september 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Widart ,  Alain  Sinds 4 januari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 10 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 10 december 2018
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 24 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2016
 
Ruwbouw
Sinds 1 april 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 april 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 april 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 april 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 22 maart 2016
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 maart 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 40.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug