shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.934.039
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 april 2023
Begindatum:31 maart 2016
Naam:EUROSTYL
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2016
Adres van de zetel: Rue E. Royer 25
4101 Seraing
Sinds 20 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Vasočák ,  Ladislav  Sinds 25 maart 2016
Gedelegeerd bestuurder (2) Vasočák ,  Ladislav  Sinds 25 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Proumen ,  Léon-Pierre  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vennootschap onder firma".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Gedelegeerd bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".


Naar boven   Terug