shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.958.585
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 maart 2023
Begindatum:1 april 2016
Naam:RED ONE CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2016
Adres van de zetel: Rue Arbre Ste-Barbe 20
4500 Huy
Sinds 25 maart 2016

Doorgehaald adres sinds 20 augustus 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 25 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (3) Brumenil ,  José  Sinds 25 maart 2016
Zaakvoerder Capellen ,  Stéphane  Sinds 25 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minguet ,  Luc  Sinds 30 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".


Naar boven   Terug