shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.469.222
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 september 2023
Begindatum:8 juli 2019
Naam:Vander Poelen, Jean-Pierre
Sinds 8 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@angelcabine.beSinds 8 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vander Poelen ,  Jean-Pierre  Sinds 8 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 11 september 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 11 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2019
Vrijstelling
Sinds 9 juli 2019
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juli 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 juli 2019
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 juli 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 juli 2019
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 juli 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug