shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.726.073
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 december 2021
Begindatum:7 april 2016
Naam:Peinture LETTE
Naam in het Frans, sinds 7 april 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 24 november 2020
Adres van de zetel: Rue des Martyrs 3 Stratenplan  bus A
4690 Bassenge
Sinds 7 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 7 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Letté ,  Geoffray  Sinds 7 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Debouche ,  Natalie  Sinds 27 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 24 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 24 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 7 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 26 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug