shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.766.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 augustus 2020
Begindatum:8 april 2016
Naam:Les Deux Piliers
Naam in het Frans, sinds 8 april 2016
Adres van de zetel: Rue de Gembloux(SS) 128
5002 Namur
Sinds 12 juni 2019

Doorgehaald adres sinds 9 januari 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Yüksek ,  Faik  Sinds 8 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Paquot ,  Brigitte  Sinds 20 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
Ruwbouw
Sinds 4 mei 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 mei 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 mei 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 mei 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 mei 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 4 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 mei 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug