shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.825.647
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 mei 2023
Begindatum:12 april 2016
Naam:PARC-SPA
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2016
Adres van de zetel: Avenue Reine Astrid 19
4900 Spa
Sinds 31 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Collard ,  Alain  Sinds 31 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thiry ,  Pierre  Sinds 15 mei 2023
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 27 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2016
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 1 juli 2016
Btw 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 oktober
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug