shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0652.655.689
Status:Stopgezet
Sinds 13 oktober 2020
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:20 april 2016
Naam:BUSINESS CONSULTING SERVICE EUROPE
Naam in het Frans, sinds 20 april 2016
Afkorting: BCS EUROPE SCS
Naam in het Frans, sinds 20 april 2016
Adres van de zetel: Rue Godelet 3 Stratenplan  bus 1
4500 Huy
Sinds 20 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 20 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Badache ,  Boualem  Sinds 20 april 2016
Zaakvoerder Badache ,  Boualem  Sinds 20 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 23 maart 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 23 maart 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 april 2017
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 20 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug