shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0652.846.127
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 november 2022
Begindatum:26 april 2016
Naam:AF TRAVAUX
Naam in het Frans, sinds 26 april 2016
Adres van de zetel: Rue Nicolas Simonon 1
4040 Herstal
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Akan ,  Ferit  Sinds 26 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 2016
 
Ruwbouw
Sinds 14 juni 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 juni 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 juni 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 juni 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juni 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juni 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 14 juni 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 juni 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 14 juni 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 14 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 juni 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 juni 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 juni 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug