shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0653.837.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 september 2022
Begindatum:1 augustus 2016
Naam:Tastaout, Ali
Sinds 1 augustus 2016
Telefoonnummer:
0485 04 40 15 Sinds 1 augustus 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
c.construct@outlook.comSinds 1 augustus 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tastaout ,  Ali  Sinds 1 augustus 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 26 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2016
 
Ruwbouw
Sinds 1 augustus 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 augustus 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2016
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug