shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0654.724.957
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 april 2023
Begindatum:13 mei 2016
Naam:ENJ SPORTS
Naam in het Frans, sinds 13 mei 2016
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain(BU) 417
5004 Namur
Sinds 13 mei 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 mei 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Marchal ,  Jonathan  Sinds 13 mei 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 27 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 mei 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 mei 2016
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 13 mei 2016
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 13 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug