shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.668.629
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 april 2021
Begindatum:26 mei 2016
Naam:AGRI-TERRA
Naam in het Frans, sinds 26 mei 2016
Adres van de zetel: Rue Beguines 9/2 Stratenplan  bus 3
4400 Flémalle
Sinds 16 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 mei 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vandeweyer ,  Valérie  Sinds 26 mei 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 2 april 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 2 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 6 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 6 juni 2016
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 6 juni 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 6 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug