shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.824.621
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 oktober 2022
Begindatum:1 juni 2016
Naam:BERTUZZI CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 1 juni 2016
Adres van de zetel: Rue des Sorbiers(NEU) 12
5600 Philippeville
Sinds 1 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bertuzzi ,  Patrick  Sinds 1 juni 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Manise ,  Sophie  Sinds 20 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2016
 
Ruwbouw
Sinds 17 augustus 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 augustus 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 17 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 augustus 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug