shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0655.833.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 maart 2021
Begindatum:1 juni 2016
Naam:TPA OPTIMUM
Naam in het Frans, sinds 1 juni 2016
Adres van de zetel: Rue de l' Harmonie 51 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 1 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bertinchamps ,  Pierre-Yves  Sinds 1 juni 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 15 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juni 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 november 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 juni 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 juli 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 9 november 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug