shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.915.087
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 juli 2021
Begindatum:3 juni 2016
Naam:MBS CONSTRUCTION
Naam in het Nederlands, sinds 3 juni 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 19 februari 2021
Adres van de zetel: Rue Morinval 76 Stratenplan  bus 33
4000 Liège
Sinds 31 december 2018

Doorgehaald adres sinds 15 juni 2020(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 3 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Brzyk ,  David  Sinds 31 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 29 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2016
 
Ruwbouw
Sinds 29 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(4)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug