shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0656.624.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2016
Begindatum:1 juli 2016
Maatschappelijke Naam:De Vil, Isabelle
Sinds 1 juli 2016
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Parklaan 20
2610 Antwerpen
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Vil ,  Isabelle  Sinds 1 juli 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug