shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0656.856.680
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 augustus 2019
Begindatum:22 juni 2016
Naam:L'ATELIER DES DELICES
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2016
Adres van de zetel: Rue Royale, Emines 4 Stratenplan
5080 La Bruyère
Sinds 22 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder de Durand de Prémorel ,  Pascal  Sinds 22 juni 2016
Zaakvoerder Shaban ,  Cyril  Sinds 22 juni 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hubert ,  Christophe  Sinds 22 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 oktober 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 15 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug