shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0658.844.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 2016
Begindatum:8 juli 2016
Naam:VAUBAN INVEST
Naam in het Frans, sinds 8 juli 2016
Adres van de zetel: Boulevard Cauchy 28 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 1 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Barré ,  Barbara  Sinds 1 september 2017
Bestuurder Bouchat ,  David-Richard  Sinds 8 juli 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 8 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug