shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0658.844.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 2016
Begindatum:8 juli 2016
Naam:VAUBAN INVEST
Naam in het Frans, sinds 8 juli 2016
Adres van de zetel: Boulevard Cauchy 28 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 1 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Barré ,  Barbara  Sinds 1 september 2017
Bestuurder Bouchat ,  David-Richard  Sinds 8 juli 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 februari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 8 juli 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 12 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug