shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0660.560.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 maart 2021
Begindatum:25 juli 2016
Naam:KOX-21
Naam in het Nederlands, sinds 25 juli 2016
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 8 januari 2018

Doorgehaald adres sinds 30 augustus 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 25 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder UNHURIAN ,  Vasyl  Sinds 8 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) David ,  Jean-Louis  Sinds 25 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug