shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0660.885.348
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 april 2019
Begindatum:11 augustus 2016
Naam:COMATIT
Naam in het Frans, sinds 11 augustus 2016
Adres van de zetel: Quai des Ardennes 50 Stratenplan  bus 45
4020 Liège
Sinds 11 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 11 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Romio ,  Alfonso  Sinds 11 augustus 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Godfroid ,  Yves  Sinds 29 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minon ,  François  Sinds 29 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 11 augustus 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug