shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.840.502
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 december 2022
Begindatum:31 augustus 2016
Naam:BY AUD'S
Naam in het Engels, sinds 29 augustus 2016
Adres van de zetel: Route du Condroz 92
4100 Seraing
Sinds 29 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Braipson ,  Audrey  Sinds 29 augustus 2016
Zaakvoerder (2) Warnotte ,  Aude  Sinds 29 augustus 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 12 december 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 12 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.714  -  Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  46.160  -  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug