shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.960.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 oktober 2022
Begindatum:1 september 2016
Naam:Antoine, Rachel
Sinds 1 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Antoine ,  Rachel  Sinds 1 september 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legras ,  Pierre  Sinds 24 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 oktober 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.620 -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug