shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0662.835.840
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 november 2023
Begindatum:22 september 2016
Naam:CENTRE ESTHÉTIQUE LASER
Naam in het Frans, sinds 22 september 2016
Adres van de zetel: Rue Velbruck 6
4000 Liège
Sinds 1 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Carlier ,  Quentin  Sinds 1 juli 2021
Bestuurder Dubois ,  Laurent  Sinds 1 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 27 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 27 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 30 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.220  -  Praktijken van specialisten
Sinds 22 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug