shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0663.554.432
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2016
Begindatum:28 september 2016
Naam:Silent Materials
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2020
Adres van de zetel: Beversesteenweg 618
8800 Roeselare
Sinds 18 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Vriendt ,  Simon  Sinds 18 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 augustus 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.739 -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 10 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug