shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0663.546.019
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:28 september 2016
Maatschappelijke Naam:BKM CONSTRUCT
Benaming in het Frans, sinds 28 september 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Bld Emile-de-Laveleye 191 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 11 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Fejza ,  Bekim  Sinds 3 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 17 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2016
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2016
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug