shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0663.670.040
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 mei 2019
Begindatum:30 september 2016
Naam:PETCU COMPANY
Naam in het Frans, sinds 30 september 2016
Commerciële Naam:PETCU COMPANY
Naam in het Frans, sinds 30 september 2016
Adres van de zetel: Avenue Prince de Liège(JB) 182 Stratenplan  bus 2
5100 Namur
Sinds 30 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Petcu ,  Alin-Şerban  Sinds 5 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 16 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 16 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2016
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 december 2016
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 december 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 december 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 december 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 december 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug