shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0664.679.038
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 23 februari 2023
Begindatum:17 oktober 2016
Naam:1 BEST CAR
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2016
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi 24   bus A
5070 Fosses-la-Ville
Sinds 15 oktober 2020

Doorgehaald adres sinds 22 november 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 17 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Atila ,  Musa  Sinds 17 oktober 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 23 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2016
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 28 oktober 2016
 
Rijwielen
Sinds 28 oktober 2016
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 28 oktober 2016
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 28 oktober 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 28 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug