shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0664.733.080
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 mei 2019
Begindatum:18 oktober 2016
Naam:ZAITER
Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2016
Adres van de zetel: Grand'Route(Lan) 122 Stratenplan
5651 Walcourt
Sinds 31 mei 2018

Doorgehaald adres sinds 10 juli 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Timmerman ,  Anne  Sinds 29 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Meunier ,  Jacqueline  Sinds 2 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 juli 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 27 oktober 2016
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 27 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  96.021 -  Haarverzorging
Sinds 13 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.549 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug