shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0667.700.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 november 2022
Begindatum:14 december 2016
Naam:BATIMENTS ET RENOVATIONS
Naam in het Frans, sinds 14 december 2016
Adres van de zetel: Rue de Jupille 138 A
4620 Fléron
Sinds 14 december 2016

Doorgehaald adres sinds 9 november 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 14 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Rashiti ,  Memsur  Sinds 14 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 21 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 december 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug