shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0667.983.273
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2019
Begindatum:22 december 2016
Maatschappelijke Naam:FG CONSTRUCT ET FILS
Benaming in het Frans, sinds 22 december 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Les Anges(LV) 8 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 22 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ghiotto ,  Frédéric  Sinds 22 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ledoux ,  Géraldine  Sinds 7 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 12 januari 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 januari 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug