shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0668.770.260
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2017
Begindatum:5 januari 2017
Naam:Kameleon-Design
Naam in het Frans, sinds 5 januari 2017
Adres van de zetel: Adriaan Walraevensstraat 40 Stratenplan
1850 Grimbergen
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bertrand ,  Gilles  Sinds 18 januari 2017
Zaakvoerder (2) Chanteux ,  Géraldine  Sinds 5 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  74.102  -  Activiteiten van industriële designers
Sinds 5 januari 2017
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 5 januari 2017
BTW 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 5 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug