shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.799.261
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 juni 2020
Begindatum:5 januari 2017
Naam:Tooling Technics
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2017
Adres van de zetel: Thier du Hornay 33
4140 Sprimont
Sinds 6 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Thieren ,  Luc  (0476.063.627)   Sinds 5 januari 2017
Zaakvoerder (2)0476.063.627   Sinds 5 januari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Saive ,  Geoffrey  Sinds 29 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 9 januari 2017
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 9 januari 2017
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 9 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug