shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.615.933
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:1 februari 2017
Maatschappelijke Naam:OVERSEAS INTERNATIONAL
Benaming in het Frans, sinds 1 februari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue de Jupille 19 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 1 februari 2018

Doorgehaald adres sinds 12 november 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder FAC ,  Marcin  Sinds 1 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 21 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 125.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug