shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.788.445
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:23 februari 2017
Naam:MP TRADING CY
Naam in het Frans, sinds 23 februari 2017
Adres van de zetel: Rue L. Maréchal 162 Stratenplan
4360 Oreye
Sinds 23 februari 2017

Doorgehaald adres sinds 3 december 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Polat ,  Murat  Sinds 23 februari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 22 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 22 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 23 februari 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 februari 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug