shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.937.113
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 oktober 2021
Begindatum:1 maart 2017
Naam:Ghita, Cristian
Sinds 1 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ghita ,  Cristian  Sinds 1 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 4 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 4 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug