shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0672.513.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 mei 2019
Begindatum:8 maart 2017
Naam:Belgium Painting Management
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2017
Afkorting: BPM
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2017
Adres van de zetel: Rue de l'Eglise 29 Stratenplan
4450 Juprelle
Sinds 8 maart 2017

Doorgehaald adres sinds 20 november 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Zamora y Gonzalez ,  Juan-Carlos  Sinds 8 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 27 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 2 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 augustus 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 8 maart 2017
BTW 2008  47.526  -  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 maart 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug