shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0672.999.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 januari 2023
Begindatum:24 maart 2017
Naam:RTF
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2017
Adres van de zetel: Rue Fosse Crompire 12
4040 Herstal
Sinds 24 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ricca ,  Alberto  Sinds 1 augustus 2017
Zaakvoerder (2) Ricca ,  Corinne  Sinds 29 maart 2017
Zaakvoerder (2) Ricca ,  Michel  Sinds 24 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 16 januari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 16 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug