shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.507.622
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 juni 2023
Begindatum:27 maart 2017
Naam:VT-R
Naam in het Frans, sinds 27 maart 2017
Adres van de zetel: Rue des Fawes(LVG) 38   bus 1
4141 Sprimont
Sinds 27 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0477.206.049   Sinds 27 maart 2017
Bestuurder Reynaerts ,  Joseph  Sinds 27 maart 2017
Vaste vertegenwoordiger Reynaerts ,  Joseph  (0477.206.049)   Sinds 27 maart 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delforge ,  Murielle  Sinds 12 juni 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 12 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  75.000  -  Veterinaire diensten
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 maart 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug