shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0673.773.579
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 augustus 2019
Begindatum:3 april 2017
Naam:PRO-JOINT
Naam in het Frans, sinds 3 april 2017
Afkorting: PRO-JOINT
Naam in het Frans, sinds 3 april 2017
Adres van de zetel: Rue Gérardheid 91 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 3 april 2017
Telefoonnummer:
0495/93.31.31 Sinds 3 april 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pro-joint@outlook.beSinds 3 april 2017(1)
Webadres:
www.devis-rejointoyage.be Sinds 3 april 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 3 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Herbet ,  Adolphe  Sinds 3 april 2017
Zaakvoerder Kaganek ,  Serge  Sinds 6 april 2019
Zaakvoerder Tenan ,  Christopher  Sinds 6 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 14 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 3 april 2017
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 3 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug