shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0673.931.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2017
Begindatum:6 april 2017
Naam:Semeese, Gwenny
Sinds 6 april 2017
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Paalsesteenweg 278
3583 Beringen
Telefoonnummer:
0498971328 Sinds 6 april 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ilinio.beSinds 6 april 2017(1)
Webadres:
www.ilinio.be Sinds 6 april 2017(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Semeese ,  Gwenny  Sinds 6 april 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug