shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.984.882
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 mei 2017
Begindatum:24 mei 2017
Maatschappelijke Naam:Bancontact Payconiq Company
Benaming in het Nederlands, sinds 29 juni 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Aarlenstraat 82 Stratenplan
1040 Brussel
Sinds 29 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 mei 2017
Vrijstelling
Sinds 30 mei 2017
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 24 mei 2017
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 mei 2017
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 24 mei 2017
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 24 mei 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.199 -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 juni 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 32.361.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
0884.499.250   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug