shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.494.241
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 september 2022
Begindatum:8 mei 2017
Naam:JUST 4 EAT
Naam in het Frans, sinds 8 mei 2017
Adres van de zetel: Rue Hemricourt 3
4000 Liège
Sinds 4 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Di Giovanni ,  Vittorio  Sinds 25 maart 2019
Bestuurder Swystowycz ,  Igor  Sinds 8 mei 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur Di Giovanni ,  Vittorio  Sinds 25 maart 2019
Gedelegeerd bestuurder Swystowycz ,  Igor  Sinds 4 juni 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 5 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 8 mei 2017
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 8 mei 2017
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 mei 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug