shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.734.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 september 2022
Begindatum:16 mei 2017
Naam:MEUBLES SOUMAGNE
Naam in het Frans, sinds 16 mei 2017
Adres van de zetel: Rue du Moulin 47
4020 Liège
Sinds 1 maart 2019
Telefoonnummer:
0465/27.18.75 Sinds 26 maart 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 16 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Ballaj ,  Hassan  Sinds 25 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 19 september 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 19 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 11 december 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 11 december 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 4 juli 2018
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug