shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.763.564
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 mei 2019
Begindatum:15 mei 2017
Naam:SENSEN
Naam in het Frans, sinds 12 mei 2017
Adres van de zetel: Place Patenier 30 Stratenplan
5500 Dinant
Sinds 12 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Yan ,  Suijiao  Sinds 12 mei 2017
Zaakvoerder (2) Ye ,  Sensen  Sinds 12 mei 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martini ,  Graziella  Sinds 16 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 20 januari 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 20 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 20 januari 2018
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 20 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug