shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.784.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 november 2023
Begindatum:17 mei 2017
Naam:MSO
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2017
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Avenue de Batta 12/0041
4500 Huy
Sinds 3 november 2021

Doorgehaald adres sinds 24 mei 2023(2)
Telefoonnummer:
+32493428428 Sinds 27 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@mso-lube.comSinds 27 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (3)
Sinds 17 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Rakowski ,  Maciej  Sinds 16 januari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 20 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 december 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug