shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.534.418
Status:Stopgezet
Sinds 28 juni 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 28 juni 2023
Begindatum:2 juni 2017
Naam:AUX PETITS BONHEURS D'AELIA
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2017
Adres van de zetel: Rue des Bailleries, Meux 7
5081 La Bruyère
Sinds 2 juni 2017

Doorgehaald adres sinds 10 november 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Aelvoet ,  Kévin  Sinds 2 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Cassart ,  Benoît  Sinds 21 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 2 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "28 juni 2023".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug